BejelentésSlaughterer
Pingvin van a hűtőszekrényben. Minden és mindenki, megfelelő helyére!

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.


Üzenőfal


Név:

Üzenet:Szavazás


Innen is onnan is válogatott

Maja kultúrközpontok (válogatás)

Chichén Itzá 7-8. sz. „Apácakolostor”, „Castillo” az északi városban (egyike a legnagyobb piramisoknak), „Harci templom” és a „ Jaguárok templom” egy labdajátéktér körül, „Obszervatórium”
Cobá 7-15. sz. Kései klasszikus piramistemplom, terjedelmes utcahálózat
Copan 8-9. sz. „Akropolisz”, mesterséges emelvényen számos sztélével, templommal, hieroglifalépcsővel
Kabah 7-10. sz. „Az álarcok palotája”
Palenque 7-10. sz. „A feliratok templom” piramisokkal és egy ismeretlen főpap sírjával, a tornyos „Palota”
Piedras-Negras 3-10. sz. Sztélék
Quirigua 8. sz. Oltárok, a maják legnagyobb szobrai
Sayil 7-8. sz. Háromemeletes, késő klasszikus „Palota”
Tikal 1-10. sz. 5 piramistemplom, „Akropolisz”, 9 ikerpiramis, számos templom, labdajátéktér, sztélé
Uaxactún Kr. e. 3. sz.- Kr. u. 10. sz. A nagyon korai VII. piramis (Kr.e. 3. sz.)
Uxmal 8-10. sz. „Apácakolostor” a „Varázslók piramisa” körül, „Kormányzósági palota” egy talapzaton
Yaxchilán 3-9. sz. „Királyi palota”, „Labirintus”

Felhasznált irodalom: Egyetemes Lexikon Magyar Könyvklub, 2001 576. p.


A hinduizmus istenei

Áditják 6-12 fős istencsoport (benne Varuna és Mitra is)
Agni Tűzisten
Asvinok Lovak, a virradat megszemélyesítői, az istenek orvosai, a hajnal aranyszekéren vágtató örökifjú hírnökei
Brahma Minden lét ősalapja, a világ megszemélyesített teremtője és irányítója
Buddha A hinduizmusban Visnu egyik inkarnációja
Dévi Siva felesége (Durga)
Durga Siva felesége a „Nagy Anya”, félelmetes alakjában Káli
Ganésa Siva és Párvati elefántfejű fia, az írásművészet istene, segítő szent
Indra Háború és viharisten
Jama Emberős, és egyben a halál istene, a halottak birodalmának ura
Káli „A Fekete”, Siva felesége, Durga félelmetes alakja
Káma A szerelem istene
Kárttikéja Szkanda
Krisna „A Sötétség”; Visnu inkarnációjaként tisztelik
Laksmi Visnu felesége, a szerencse és a bőség istennője
Mamu Az emberiség ősatyja, a rend és az erkölcs megteremtője
Mitra A fény, a barátság és a szerződések istene
Nágák Kígyó alakú istenek, a termékenység hordozói
Párvati Siva felessége
Pradzsápati A termékenység (pradzsá) ura (pati)
Ráma Visnu egyik inkarnációja
Rudra Viharisten, az állatok ura, Siva neve
Szaraszvati A tudomány istennője
Sakti Siva felesége, az alkotó (ős) erő megszemélyesítője
Siva Visnu mellett a másik főisten, a mindenség teremtője és elpusztítója
Szkanda A háborúzás tízfejű istene, Siva fia
Varuna A kozmikus és az erkölcsi világrend védelmezője, később a vizek istene
Visnu Brahmával és Sivával együtt istenhármasságot alkot; a világ fenntartója, 10 különböző inkarnációja (avatára) létezik
A tíz legfőbb avatár vagy dasavatara. Szanszkrit nyelven AVATÁRA (alászállás), a hinduizmusban egy istenség emberi vagy állati formában történő megtestesülése azzal a céllal, hogy valamely adott földi gonosszal szembeszálljon. A Maha Avatara (Nagy Avatárok) Visnu számát rendszerint tíznek mondják, közkedvelt elnevezésük a dasavatara (a dasa szanszkrit szó jelentése `tíz`):
1. Matszja, a hal
2. Kúrma, a teknősbéka
3. Varáha, a vadkan
4. Naraszimha, az ember-oroszlán (nara = `férfi`, szimha = `oroszlán`)
5. Vámana, a törpe
6. Parasuráma („csatabárdos Ráma”), a harcos
7. Ráma vagy Rámacsandra, az uralkodó
8. Krisna, a tudós és művész
9. Balaráma (Krisna fivére) vagy Buddha (lásd lentebb)
10. Kalki, a fehér ló, aki a Kali Yuga (a jelenlegi időperiódus) végén fog megjelenni, hogy elpusztítsa a gonosszá vált népességet.

Felhasznált irodalom:
Egyetemes Lexikon Magyar Könyvklub, 2001 384. p.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Avat%C3%A1r
Terebess Ázsia Lexikon http://www.terebess.hu/keletkultinfo/lexikon/avatar.html


Pablo Picasso
„… bika a brutalitás és sötétség … ló képviseli a népet…”

Pablo Picasso (Malaga, Andalúzia, Spanyolország, 1881. október 25. – Mougins, Franciaország, 1973. április 8.): spanyol (francia) festőművész. Teljes neve: Pablo Diego José Santiago Francisco de Paula Juan Nepomuceno Crispín Crispiniano de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz Picasso Picasso a modernista korszak legjelentősebb festője. Málagában 10 éves koráig élt. A Picasso nevet anyja adta neki, apja akadémikus festő és rajztanár volt. Málaga után a család négy évet élt La Coruñában, majd az apját kinevezték professzornak a barcelonai Képzőművészeti Főiskolára. A gyermek Picasso gyorsan elsajátította azt, amit az akadémiai stílusból megtanulható volt. Egy anekdota szerint apját annyira elbűvölte fia tehetsége, hogy ünnepélyes keretek között átnyújtotta neki palettáját és ecseteit. A fiatal Picasso a barcelonai Akadémián tanult, majd a madridi San Fernando Királyi Akadémián töltött csaknem egy évet. Barcelonában egy fin de siécle (századvégi) művészekből álló körhöz tartozott. Picasso művészetére ekkoriban Steinlen és Toulose-Lautrec hatottak. 1900-ban először járt Párizsban Carlos Casamegas társaságában. Casamegas öngyilkossága nagy erővel hatott Picasso kék korszakának képeire. A század első éveiben Párizs, Madrid és Barcelona között ingázott. 1901-ben megnyitotta első önálló kiállítását Ambroise Vollard támogatásával, és ez segítette Max Jakob barátságához. Jakob bemutatta kortárs íróknak, közöttük Guillaume Apollinaire-nek is. 1904-ben végleg letelepedett Párizsban. Műterme hamarosan az avantgárd művészek tanyájává változott. Fernande Olivier lett a szeretője, és barátja lett Gertrude Stein amerikai író is. A kék korszak a kevésbé gyászos rózsaszín korszakba ment át. Ekkor festette a Komédiások sorozatának képeit, a vándormulattatókat ábrázoló festményeit. 1906-ban primitivista képeket alkotott. 1906-1907-ben készítette el Picasso máig talán legismertebb képeit, a Az Avignoni kisasszonyokat (negrista periódus). A Kisasszonyok a kései Paul Cézanne hatása volt és a fekete-afrikai környezet inspiráló tényezője. A rózsaszín korszakból a negrista periódusba váltott át. A kubizmus eltért Picasso korábbi stílusaitól. 1909-ben olyan anyagi körülmények közé került, hogy beköltözhetett egy kényelmes műterembe a Boulevard de Clichy-n. 1912-ben Eva (Marcelle Humbert) lett az új barátnője. Eva lett az egyetlen olyan szerelme, akiről nem készült portrésorozat, de a rá utaló Ma Jolie kifejezés jó néhány kubista képén látható. 1914-ben megromlott a barátsága Braque-kal. 1915-ben Eva meghalt rákban, Picasso kiköltözött a külvárosba. Szergej Gyagilev mentette meg a depresszióból, hogy Jean Cocteau javaslatára meghívták Rómába, hogy vegyen részt a Parade balett előmunkálataiban. Ott beleszeretett Olga Koklovába, a corps de balet egyik tagjába, egy orosz generális leányába. 1918-ban Olgával visszatért Párizsba, júniusban összeházasodtak. 1921-ben megszületett Picasso első fia, Paulo. Ebben az időben neoklasszicista műveket készített, és figyelemmel kísérte a szürrealizmus kifejlődését. Az Olga által kultivált konvencionális polgári ízlésre Picasso hamar ráunt, és zavarta az asszony megszállott féltékenysége is. Az 20-as évei munkáiból a nőgyűlölet sugárzott. 1932-ben új szeretője lett a 17 éves Marie-Thérése Walter személyében. Szerelmükből egy sor festmény és szobor született. A Normandiában található új műtermében készítette a lányról készült nagyméretű fejszobrát. 1935-ben különvált Olgától, aki az 1955-ös haláláig jogilag a felesége maradt. 1936-ban Marie leánygyermeket szült Picassónak: Mayát. Később Picasso újabb szeretőt talált: Dora Maar jugoszláv fotográfust. A Marie-Thérése-nél sokkal okosabb nő átvette annak helyét Picasso életében. Dora talált megfelelő műtermet számukra Grands Augustins-ben. Az 1930-as években Picasso felmelegítette spanyolországi kapcsolatait. 1934-ben újabb utazást tett egykori hazájában. 1936-ban a polgárháború kitörésekor a rajongói kiállítást szerveztek a számára Barcelónában. Picasso a republikánusok oldalára állt, akik hálából tiszteletbeli igazgatói állást adományoztak neki a Pradóban. Picasso viszonzásul elkészítette számukra a Guernica című hatalmas vásznát, melyet az 1937-es párizsi világkiállítás spanyol pavilonjában helyzetek el, majd vándorkiállításra indult a világban. A mű ítéletet mond a baszk fővárost bombázó Franco-barát németekről. 1935-ben két évre felhagyott a festészettel, és ekkor kezdte papírra vetni gondolatait. Spanyolul és franciául írt verseket és színdarabokat. 1930-as évektől kezdve Picasso minden nyáron a Földközi-tenger mellé költözött. 1938-ban festette a Maya hajóval című képét leányáról. Picasso számára a gyermekek világa mindig is fontos festői téma volt, de legszebbek saját gyermekeiről készült, legzaklatottabb korszakaiban is harmóniát sugárzó gyermekportréi. A művész kubisztikus világának színei ezeken a képeken élénkek, életteliek, s sajátos szerkesztési módszere ellenére is a képek portrészerűek. Lányáról, Mayáról 1938-1939-ben több portrét is festett, mindig játék közben ábrázolva a kislányt. A kislány kezében lévő egyszerű vitorláshajó talán éppen a 1939-ben, a háború kitörésekor Dorával és titkárával Antibes-ben maradt. 1940-ben visszaköltöztek Párizsba és a háború végéig nem mozdultak műterméből. A felszabadítás után Picasso lett a szabadság új jelképe. Belépett a kommunista pártba, és a következő években békekongresszusokra járt. Picasso békegalambról készült rajza a párt emblémájává vált. Politikai művei közé tartozik még a Kripta (1945) és a Népirtás Koreában (1951). A háború után Pablo visszaköltözött a Rivériára. Dora Maar helyét a 21 éves festőnő, Francoise Gilot váltotta még 1944-ban. Femme fleur portrék sorozata ünnepelte az asszonyt. Szerelmükből született 1947-ben Claude, két évvel később Paloma, akit a szépségiparból, például a parfümjeiről ismerünk Picasso egy idő után éppúgy viselkedett vele, mint előző kedveseivel: megcsalta őt is. Viszonyuk végképp megromlott. 1953-ban Gilot a két gyerekkel együtt elhagyta a dühöngő Mestert. 1964-ben kiadta nagy botrányt kavaró Életem Picassóval című könyvét, amelyből később film is készült Anthony Hopkins főszereplésével. Francoise Gilot-nak festőként is sikerült „túlélnie” egykori férjét, annak ellenére, hogy az idős férfi a könyv megjelenése után mindent megtett karrierje tönkretételéért, s még közös gyerekeikkel, Claude-dal és Palomával sem volt hajlandó találkozni. A helyi fazekas iparágat felemelte érdeklődésével és segítségével. 1955-ben Cannesra néző századfordulós villába költözött. Új társát, Jacqueline Roque-ot 1961-ben feleségül vette. Picasso addig maradt ott, amig a Riviérát úgy el nem lepték a nyaralók, hogy azt már a kilátást is zavarta. Áttette székhelyét az Aix közelében vásárolt Cháteau de Vauvenargues-ba 1961-től. Ezt a helyet viszont túlságosan elszigeteltnek találta, és visszaköltözött a tengerpartra egy Mouginesre néző majorságba. 1965-ben prosztataműtéten esett át, ezután készült művein már ott volt a kétségbeesés bélyege. Az avantgárd művészvilággal lévő kapcsolatát kezdte elveszíteni. Élete utolsó nagy kiállítását 1970-ben tartotta Avignonban, a Palais des Papesban. Hatalmas mennyiségű kegyetlen anyagot vonultatott fel, ami elidegenítő hatással volt a kritikusokra. 1968-ban hét hónap alatt készített, 347 darabból álló metszetsorozatát kedvezőbb visszhang fogadta, nyers tartalmuk ellenére. Képeinek leplezetlen erotikája egyeseket vonzott, másokat taszított, de Picasso már túl volt azon, hogy bárki véleménye is érdekelte volna. 1973-as, 92 évesen bekövetkezett halála egy korszak végét jelentette.

Felhasznált irodalom: http://hu.wikipedia.org/wiki/Pablo_Picasso

Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!